projekt investor stupeň místo rok
Městský úřad v Mariánských Lázních /město Mariánské Lázně /investiční záměr
/Chebská, Mariánské Lázně /2019

OS 33

Návrh budou v vybrané odbory městského úřadu. Ty v době vzniku studie sídlily v provizorních nevyhovujícíh prostorách, které navrhovaná stavba nahrazuje. best replica watches

 
Rekonstrukce radnice v Mariánských Lázních /město Mariánské Lázně /investiční záměr
/Mariánské Lázně, Karlovarský Kraj /2019

OS 32

Zhodnocení možnosti rekonstrukce staré radnice v Mariánských Lázních, která byla v době projektu v havarijním stavu. Projekt řešil možnosti a proveditelnost rekonstrukce stávající budovy (s ukázkou interiéru vstupní haly, řešené jako výstavní prostor) v porovnání s výstavbou nové radnice v jiné lokalitě.

 
Rekonstrukce a přístavba MŠ Ottova /městská část Praha - Zbraslav /investiční záměr
/Ottova, Praha - Zbraslav /2019

OS 30

Studie proběřuje možnosti rekonstrukce stávající mateřské školky v Ottově ulici na Zbraslavi. Záměrem investora je přistavět k původní předválečné budově (již jednou v minulosti rozšířené) ještě jedno nové oddělení pro 25 dětí.
Navržená přístavba je lehká, na první pohled je jasně odlišitelné staré a nové. Mimo vlastního rozšíření byla v rámci projektu řešena i úprava stávající dispozice, odstranění nefunkčnícha kolizních míst a zřízení kuchyně v suterénu. Školka je nově bavržena jako bezbariérová (vestavba výtahu). Podobněji si záměr můžete prohlédnout v této studii.

 
Rekonstrukce a přístavba ZŠ Vl. Vančury /městská část Praha - Zbraslav /architektonická studie
/Hauptova, Praha - Zbraslav /2019

OS 29

V roce 2019 došlo k úpravám původní studie z roku 2017. Objem dostavby byl redukován a prestor před vstupem byl navržen větší. Návrh je nyní možné etapizovat a realizovat postupně dílčí části. Výsledkem může být stavba v původně navrženém rozsahu. Podrobnější prezentace zde.

Rekonstrukce školy původně vynucená havarijním stavem šaten a zázemím pro žáky skýtá prostor pro zcela nové definování nároží ulic Hauptovy a U Lékárny a vytvoření nového vstupu do propojených budov včetně dostatečně dimenzovaného předprostoru, který dnes zcela chybí. Kromě nových šaten v přízemí jsou navrženy nové učebny, změna rozmístění jednotlivých prostor v rámci školy, nové umístění auly v reprezentativním místě středního rizalitu a nový návrh zázemí a šaten pro tělocvičnu, které jsou nově provozně oddělitelné a s tělocvičnou například samostatně pronajímetelné. Architektonická studie v nahlédnutí zde.

 
Přístavba a interiér letištního salónku /Český Aeroholding a.s. /architektonická studie
/Letiště Václava Havla, Praha - Ruzyně /2018

OS 28

Návrh rozšíření stávajícího Premiere Lounge na střechu letiště. Současná kapacita je zvýšena o zhruba 270 míst. Návrh zahrnuje rozšíření gastro provozu a zázemí, vytvoření různých typů sezení, oddělenou zasedací místnost a exteriérovou terasu / zahradu.

 
Sportovní hala v Sušici /město Sušice /zástavbová studie
architektonická studie
dokumentace pro územní rozhodnutí
dokumentace pro stavební povolení
dokumentace pro výběr zhotovitele
/Na Hrázi, Sušice /2016

OS 27

Návrh novostavby sportovní haly pro Sušici. Hala nabízí zázemí pro míčové hry, gymnastiku, squash, boulder a zimní přípravu atletů. V současné době je projekt těsně před realizací. Složku se studií si můžt prohlédnout zde.

 
Rekonstrukce zámku ve Svijanech /Pivovar Svijany a.s. /architektonická studie
dokumentace pro stavební povolení
dokumentace pro výběr zhotovitele
prováděcí projektová dokumentace
dozor a spolupráce při realizaci
/Svijany, Liberecký kraj /2016

OS 24

Dokončena první etapa, zahrnující rekonstrukci vnějšího pláště a části interiéru. V zámku byla instalována výstava archeologických nálezů z doby bronzové.
V druhé etapě projekt počítá s restaurací a hotelovými pokoji. Plánuje se přístavba minipivovaru.

 
Obchodní centrum THE PRAGUE OUTLET /The Prague Outlet a.s. /dokumentace pro stavební povolení
prováděcí projektová dokumentace
technický dozor investora
/Tuchoměřice, Středočeský kraj /2016

OS 10

Postupná rekonstrukce a úpravy obchodního centra v Tuchoměřicích. Objekt z roku 2007 je postupně modernizována a připravovován k otevření.

 
Rekonstrukce stadionu Viktoria Žižkov /Městská část Praha 3 /investiční záměr
/Seifertova ulice, Praha 3 /2016

OS 26

Idea rekonstrukce a rozšíření žižkovského sportovního stadionu. Hledání nové koncepce celého areálu. Úpravy hlavní tribuny, změna vstupu.

 
Přístavba areálu FSV UK v Jinonicích /Univerzita Karlova /investiční záměr
architektonická studie
dokumentace pro územní rozhodnutí
dokumentace pro stavební povolení
/Jinonice, Praha 5 /2016

OS 25

Cílem architektonické studie bylo vytvoření „vstupní brány“ do areálu Univerzity Karlovy v Jinonicích a zkvalitnění prostorů pro výuku. Nový objekt „C“ obsahuje prostorné reprezentativní foyer s kavárnou a 2000 m2 rozptylových ploch pro studenty v podobě skupinových, individuálních a společných studoven a odpočinkové prostory s možností půjčení knih. Ve stávajících objektech vzniká nová aula s kapacitou 255 míst, učebny a kanceláře jsou nově uspořádány racionálním a přehledným způsobem.

Realizace od roku 2020 swiss replica watches

 
Plavecký stadion v Sušici /město Sušice /architektonická studie
dokumentace pro územní rozhodnutí
dokumentace pro stavební povolení
dokumentace pro výběr zhotovitele
prováděcí projektová dokumentace
dozor a spolupráce při realizaci
/Sušice, Plzeňský kraj /2014

OS 22

Uvedení do provozu v létě 2014. Bazén je řešen jako přístavba k zimnímu stadionu. Teplo vznikající při chlazení ledové plochy je využíváno pro ohřev vody v bazénech.

 
EGON Business Centre /BM Develop s.r.o. /dokumentace pro územní rozhodnutí
dokumentace pro stavební povolení
prováděcí projektová dokumentace
dozor a spolupráce při realizaci
/Kischova, Praha 4 /2013

OS 23

 
Jezdecký areál KAMENNÝ DVŮR /- /architektonická studie
/Buková u Příbramě, Středočeský kraj /2009

OS 21

 
Hotel POD SLUNCEM /- /architektonická studie
dokumentace pro stavební povolení
spolupráce během realizace
/Třebíz, Středočeský kraj /2009

OS 20

Konverze historické usedlosti na hotel s wellness a soukromou palírnou.

 
Evropský dům porozumění II /město Mikulov /investiční záměr
/Mikulov, Jihomoravský kraj /2008

OS 19

Schématický návrh veřejné budovy s knihovnou, galerií a muzeem židovké komunity v Mikulově. Návrh byl zpracován ve dvou variantách.

 
Evropský dům porozumění I /město Mikulov /investiční záměr
/Mikulov, Jihomoravský kraj /2008

OS 18

Schématický návrh veřejné budovy s knihovnou, galerií a muzeem židovké komunity v Mikulově. Návrh byl zpracován ve dvou variantách.

 
Aula ČZU v Suchodle /Česká Zemědělská Univerzita /investiční záměr
/Kamýcká, Praha 6 - Suchdol /2008

OS 17

 
Mateřská škola v Poděbradech II /město Poděbrady /investiční záměr
/Poděbrady, Středočeský kraj /2008

OS 16

 
Mateřská škola v Poděbradech I /město Poděbrady /investiční záměr
/Poděbrady, Středočeský kraj /2008

OS 15

 
Mateřská škola v Bubovicích /obec Bubovice /investiční záměr
/Bubovice, Středočeský kraj /2008

OS 14

 
Hotel OLYMPIC /Hotel Olympic /architektonická studie fasády

/Sokolovská, Praha 8 - Libeň /2008

OS 13

 
AIRPORT OUTLET Hotel /Palcor Czech s.r.o /architektonická studie
dokumentace pro územní rozhodnutí
/Tuchoměřice, Středočeský kraj /2007

OS 12

 
Obchodní centrum v Tuchoměřicích /Palcor Czech s.r.o /architektonická studie
/Tuchoměřice, Středočeský kraj /2007

OS 11

 
Administrativní budova KomTERM /Komterm a.s. /architektonická studie
dokumentace pro územní rozhodnutí
/Závišova, Praha 4 - Nusle /2006

OS 09

 
Administrativní budova v Kischově ulici /Temporalin s.r.o. /studie fasády
dokumentace pro stavební povolení
/Kischova, Praha 4 - Pankrác /2006

OS 08

Pro projekt s vydaným územním rozhodnutím byla zpracována studie fasády a dokumentace pro stavební povolení. Později byl projekt pro nového investora přepracován a v místě vznikla budova EGON Business Centre.

 
Mateřská škola v Chýni u Prahy /obec Chýně /architektonická studie
/Chýně u Prahy, Středočeský kraj /2006

OS 07

rekenstrukce a dostavba mateřské školy

 
Hotel KOCH - GLITSCH /Koch - Glitsch s.r.o. /architektonická studie
dokumentace pro stavební povolení
/Novopolock, Bělorusko /2003

OS 06

 
Hostel v ulici Na Florenci /- /architektonická studie
dokumentace pro stavební povolení
/Na Florenci, Praha 1 - Nové Město /2002

OS 05

rekonstrukce hostelu

 
Penzion a restaurace KARLŠTEJN /- /architektonická studie
dokumentace pro stavební povolení
prováděcí projektová dokumentace
/Karlštejn - U Nádraží, Středočeský Kraj /2002

OS 04

rekonstrukce penzionu s restaurací

 
Školící centrum svazu účetních /Svaz účetních ČR /architektonická studie
/V Tůních, Praha 1 /2001

OS 03

 
Penzion PEKO /Peko s.r.o. /architektonická studie
/Brtnická, Praha 4 /2000

OS 02

studie rekonstrukce pensionu

 
Hotel SCHWAIGER GARDENS /Hutní Projekt Praha /architektonická studie
/Wolkerova, Praha 6 /1998

OS 01

studie rekonstrukce hotelu v historické budově v pražské Bubenči