Pod značkou APRIS 3MP ateliér funguje od svého založení Miroslavou Tylšovou v roce 1991. Od roku 2004 nabízíme naše služby jako společnost s ručením omezeným. Zpracováváme architektonické návrhy a projekty všech stupňů pro širokou škálu záměrů. Díky úzké spolupráci se specialisty a širokému profesnímu složení ateliéru je dán komplexní a profesionální přístup od investičního záměru až po realizaci stavby. Mimo vlastního navrhování a projektování také zajišťujeme kompletní realizaci vašich stavebních záměrů. Věnujeme se také posuzování energetické náročnosti staveb (naši pracovníci jsou registrovanými energetickými specialisty), projektům pro program „zelená úsporám”, zpracováváme posouzení osvětlení a oslunění staveb a připravujeme vizualizace a grafické aplikace pro prezentační a marketingové účely.

Vedoucí ateliéru jsou autorizovanými architekty a inženýry ČKA a ČKAIT. Společnost je kryta profesním pojištěním do výše 20 mil. Kč a je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložce 102676.architektura a projekční činnost
- investiční záměry
- územní a regulační plány
- architektonické a územní studie
- projekty pro územní řízení
- projekty pro stavební řízení
- prováděcí projekty
- autorské dozory na stavbě
- statické průzkumy

realizace staveb
- zajištění realizace stavebních záměrů
- technický dozor na stavbě
- odhady realizačních nákladů

vizualizace a grafické práce
projekty pro zelenou úsporám
posouzení energetické náročnosti
studie oslunění a osvětlení